Πίσω στις εκδηλώσεις

4ημερο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Domori & την Agrimontana

21.06.2015 - 25.05.2015

Oργανώνουμε 3ήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι με εξειδικευμένα σεμινάρια στο Gelato στα εργοστάσια της Domori και της Agrimontana στην Ιταλία.

Πρόγραμμα:

1η ημέρα:

2η ημέρα:

Περιορισμένες θέσεις. Δηλώστε συμμετοχή!