Πίσω στις εκδηλώσεις

Η Frulatti και η Μελίαρτος δίνουν το παρόν στις Ημέρες Γαστρονομίας

24.05.2013 - 26.05.2013

Ομιλία: ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ (10:00 - 11:30 π.μ.) Συνεργατισμός: Μια επίκαιρη πρόταση σύστασης πρότυπου συνεργατικού σχηματισμού (cluster) επιχειρήσεων τροφίμων από την ομάδα της Frulatti και της Μελίαρτος.

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα» μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων από το χώρο της οικονομίας, της διοίκησης και του μάρκετινγκ του κλάδου των τροφίμων, με εμπνευστές στελέχη της Frulatti και της Μελίαρτος, συναντώνται στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στο πλαίσιο της πλατφόρμας καινοτομίας και νέων ιδεών των Ημερών Γαστρονομίας για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν πάνω στην ανάγκη και τις προοπτικές σύστασης ενός πρότυπου συνεργατικού σχηματισμού (cluster) επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των τροφίμων.

Τα συνεργατικά μοντέλα επιχειρηματικότητας αποτελούν, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης και ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μια επωφελή αναπτυξιακή στρατηγική καθώς διευκολύνoυν τη δημιουργία ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου, την πρόσβαση σε τεχνογνωσία, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, την εγχώρια και διεθνή δικτύωση , την αύξηση των πωλήσεων και εξαγωγών, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος, τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και κόστους μέσα από τη συγχρηματοδότηση κοινών αναγκών και την διαχείριση κοινών πόρων.

Στη βάση των αρχών και του οράματος του συνεργατικού μοντέλου επιχειρηματικότητας, η ομάδα της Μελίαρτος, ίδρυσε και παρουσιάζει τη δομή και τους στόχους του πρότυπου καταστήματός της που θα λειτουργήσει σύντομα στο κέντρο της Αθήνας.

Ομιλητές:

Επισκεφτείτε το site για περισσότερες πληροφορίες: http://www.imeres-gastronomias.gr/gr/programma